ï»?!DOCTYPE HTML> 延参法师:云满青山月满天_禅风ç½?/title> <meta name="keywords" content="延参,法师,äº?满青å±?æ»?青山,æœ?满天,ç¦?" /> <meta name="description" content="禅是什么,禅是生命的实践,禅是生命的拓宽,禅是生命的重新发现,禅是生命的再次重塑,这个时代太需要禅的精神了ã€? /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/images/httpwwwichanfengcomstylecssstylecss.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/images/httpwwwichanfengcomstylecssweinavcss.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/images/httpwwwichanfengcomstylecssrightcss.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/images/httpwwwichanfengcomstylecsslistcss.css" /> <script type="text/javascript" src="/yesads.js"></script></head> <body> <div class="warp"> <input type="hidden" name="entry" value="1"> <input type="text" name="q" class="bdcs-search-form-input" id="bdcs-search-form-input" placeholder="请输入关键词" autocomplete="off"> <input type="submit" id="search_bd" style="display: none;"> <div class="search-btn icon-large-search" onclick="document.getElementById('search_bd').click();"></div> </form> </div> </div> </div> <div class="publish-wrap" id="publish-wrap"> <div class="icon-publish text"> <a href="/aboutsubmission.html">投稿联系</a> </div> </div> <div class="clear"> </div> </div> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div class="jiathis_style_32x32"> <a class="jiathis_button_qzone"></a> <a class="jiathis_button_tsina"></a> <a class="jiathis_button_tqq"></a> <a class="jiathis_button_weixin"></a> <a class="jiathis_button_renren"></a> <a href="http://www.jiathis.com/share" class="jiathis jiathis_txt jtico jtico_jiathis" target="_blank"></a> <a class="jiathis_counter_style"></a> </div> </div> <div class="hl_c_wcid">禅是什么,禅是生命的实践,禅是生命的拓宽,禅是生命的重新发现,禅是生命的再次重塑,这个时代太需要禅的精神了ã€?/div> <div class="hl_body"> <p style="text-align: center;"><img src="/images/ueditorphpuploadimage201803161521181217960082.png" title="1521181217960082.png" alt="b1c51c42dac06b0_size260_w554_h360.png"/></p><p>    禅是什么,禅是生命的实践,禅是生命的拓宽,禅是生命的重新发现,禅是生命的再次重塑,这个时代太需要禅的精神了。禅是什么,禅是生命的共享,风从那边来,岁岁花又开,这世间具足了所有的风景,当然这世间也具足了所有的难堪,这世间也准备了很多曲折,这世界准备了你生命去洞察的所有功课ã€?br/></p><p>  禅是什么,禅是共同的呼吸,共同的创造,共同的分享,共同缔造人类向前的方向和光明,共同捍卫人类的希望和方向,这个时代,太需要禅意了。我们都局限于自己的悲欢离合,都局限于自己的生命炎凉,却发现不了这世界是如此广阔ã€?/p><p>  人生是一场出发,人生也是一场归来,问自己内心是否厚重,问自己做人是否厚道,问自己生命的德行在哪里。为什么读了那么多的道理,还活不好这脚下的折磨;为什么好端端的生活,都活白瞎了,好端端的日子,都瞎在自己的纠结、纠缠和傲慢自我里ã€?/p><p>  禅是什么,禅是生命重新的表达、认知和规范,禅是生命重新的绽放,去实践它,去走过它,去解读它,去完成这一段所有的遭遇,去缔造一次又一次的生命超越,去迎接生命一次又一次的重现荣光,去完成一次又一次的登高远望ã€?/p><p>  路向前,远方在何方,都说苦海无边,岸在哪里?都说这一路难堪,活得不够敞亮,都说这一辈子没有活出自己想要的模样,活成了一场艰难,活成了一场悲情悲伤,甚至是一场诅咒和绝望ã€?/p><p>  禅是什么,禅是一种自我的拯救,自我的活过,自我的重新来过。等了很多年,遇见很多回,我们还能遇见多少回,谁又能确定来生还遇见?佛门有句话叫做,不向今生度,更向何生度,不向今生度此身,那么心到何时才找到归宿?</p><p>  生命的真相是什么,此时,此地,此刻。这此时此地此刻还有什么纠结,还有什么不安,还有什么抱怨,还有什么落差?放下那些生命的过往,活出生命最大的尊重;放下生命所有的那些纠缠,活出对生活最好的致敬ã€?/p><p>  问渠哪得清如许,唯有源头活水来,生命是什么,在于你如何选择,如何发现,如何塑造和如何传递,在于你安的什么心,走的什么路,说的什么话,传递的什么力量。爱生活,就爱它的风雨活泼,爱生活,就爱它的峰回路转,爱生活,就爱它的禅机无限,爱生活,就爱它的生生不息,传递这一份生命最强大的活力ã€?/p> </div> <div class="hl_c_ad"> </div> <div class="hl_c_tag"> <div class="hl_c_tagl"> <ul> </ul> </div> <div class="hl_c_share"> <ul> ï»?!-- JiaThis Button BEGIN --> <div class="jiathis_style_32x32"> <a class="jiathis_button_qzone"></a> <a class="jiathis_button_tsina"></a> <a class="jiathis_button_tqq"></a> <a class="jiathis_button_weixin"></a> <a class="jiathis_button_renren"></a> <a href="http://www.jiathis.com/share" class="jiathis jiathis_txt jtico jtico_jiathis" target="_blank"></a> <a class="jiathis_counter_style"></a> </div> </ul> </div> </div> <div class="hl_c_ydys"> <div class="hl_c_ydystitle"> <div class="hl_c_ydystitletxt">阅读延展</div> <hr> </div> <div class="hl_c_ydysbody"> <ul> <li class="mr20"> <dl> <dt><a href="/html/newscehuazhuanquyancanfashi201803167882.html"><img src="/images/uploads1803165-1P31614200J33.png" width="240" height="158" border="0"></a></dt> <dd><a href="/html/newscehuazhuanquyancanfashi201803167882.html">延参法师:云满青山月满天</a></dd> </dl> </li> <li class="mr20"> <dl> <dt><a href="/html/newscehuazhuanquyancanfashi201708286435.html"><img src="/images/uploads1708285-1FRQ12UE61.jpg" width="240" height="158" border="0"></a></dt> <dd><a href="/html/newscehuazhuanquyancanfashi201708286435.html">延参法师:生活没有那么多圈套</a></dd> </dl> </li> <li> <dl> <dt><a href="/html/newscehuazhuanquyancanfashi201706135877.html"><img src="/images/uploads1706135-1F613112I1935.jpg" width="240" height="158" border="0"></a></dt> <dd><a href="/html/newscehuazhuanquyancanfashi201706135877.html">延参法师:善待生活的羽毛</a></dd> </dl> </li> </ul> </div> <div class="hl_c_wypl"> <div class="com-title"><span id="cm"><a name="pinglun"></a></span></div> ï»?!-- UY BEGIN --> <div id="uyan_frame"></div> </div> </div> </div> </div> <div class="listr"> <div class="ad"></div> <div class="read read2"> <div class="rigth-title drkb-title">栏目头条</div> <hr class="hengxian"> <div class="htitle"></div> <div class="readbox"> <div class="readimg"> <a href="/html/newscehuazhuanquyancanfashi201510231797.html" target="_blank" title="延参法师:佛教文化在当代的契理与契机"> <img src="/images/uploads1510253-151025114246105.jpg" alt="延参法师:佛教文化在当代的契理与契机" width="90" height="59"/> </a> </div> <p><a href="/html/newscehuazhuanquyancanfashi201510231797.html" target="_blank" title="延参法师:佛教文化在当代的契理与契机">延参法师:佛教文化在当代的契理与契机</a></p> <div class="floatfix"></div> </div> <div class="readbox"> <div class="readimg"> <a href="/html/newscehuazhuanquyancanfashi201603032552.html" target="_blank" title="延参法师专栏:幸福具现式"> <img src="/images/uploads1603035-16030316410U42.jpg" alt="延参法师专栏:幸福具现式" width="90" height="59"/> </a> </div> <p><a href="/html/newscehuazhuanquyancanfashi201603032552.html" target="_blank" title="延参法师专栏:幸福具现式">延参法师专栏:幸福具现式</a></p> <div class="floatfix"></div> </div> <div class="readbox"> <div class="readimg"> <a href="/html/newscehuazhuanquyancanfashi201606153211.html" target="_blank" title="延参法师:人生恰如散æ­?> <img src="/images/uploads1606155-160615141505N6.jpg" alt="延参法师:人生恰如散æ­? width="90" height="59"/> </a> </div> <p><a href="/html/newscehuazhuanquyancanfashi201606153211.html" target="_blank" title="延参法师:人生恰如散æ­?>延参法师:人生恰如散æ­?/a></p> <div class="floatfix"></div> </div> <div class="readbox"> <div class="readimg"> <a href="/html/newscehuazhuanquyancanfashi201511091932.html" target="_blank" title="延参法师幸福专栏 生活不是扛着烦恼过日å­?> <img src="/images/uploadsallimg1511093-151109105513110-lp.jpg" alt="延参法师幸福专栏 生活不是扛着烦恼过日å­? width="90" height="59"/> </a> </div> <p><a href="/html/newscehuazhuanquyancanfashi201511091932.html" target="_blank" title="延参法师幸福专栏 生活不是扛着烦恼过日å­?>延参法师幸福专栏 生活不是扛着烦恼过日å­?/a></p> <div class="floatfix"></div> </div> <div class="readbox"> <div class="readimg"> <a href="/html/newscehuazhuanquyancanfashi201511051920.html" target="_blank" title="延参法师:深切悼念一代禅门大德根通长è€?> <img src="/images/uploads1511053-151105142P1495.jpg" alt="延参法师:深切悼念一代禅门大德根通长è€? width="90" height="59"/> </a> </div> <p><a href="/html/newscehuazhuanquyancanfashi201511051920.html" target="_blank" title="延参法师:深切悼念一代禅门大德根通长è€?>延参法师:深切悼念一代禅门大德根通长è€?/a></p> <div class="floatfix"></div> </div> </div> <div class="floatfix" style="margin-top:18px;"></div> <div class="ad"></div> <div class="floatfix"></div> <div class="hotlist"> <div class="rigth-title rwtj-title">热门推荐</div> <hr class="hengxian"> <div class="htitle"></div> <ul> <li><a href="/html/newscehuazhuanquyancanfashi201510231797.html">延参法师:佛教文化在当代çš?/a></li> <li><a href="/html/newscehuazhuanquyancanfashi201704195559.html">延参法师:人生是一场修è¡?/a></li> <li><a href="/html/newscehuazhuanquyancanfashi201603032552.html">延参法师专栏:幸福具现式</a></li> <li><a href="/html/newscehuazhuanquyancanfashi201606153211.html">延参法师:人生恰如散æ­?/a></li> <li><a href="/html/newscehuazhuanquyancanfashi201802277777.html">延参法师:一笑总天çœ?/a></li> <li><a href="/html/newscehuazhuanquyancanfashi201511091932.html">延参法师幸福专栏 生活不是</a></li> </ul> </div> <div class="floatfix" style="margin-top:18px;"></div> <div class="ad"></div> <div class="follow"> <div class="rigth-title gzwm-title">关注我们</div> <hr class="hengxian"> <div class="htitle"></div> <div class="followcon followcon2"> <span>关注微信公众号,了解最新精彩内å®?/span> <p class=""> <img src="/images/styleimagesqr1.jpg" alt="" /> <img src="/images/styleimagesqr2.jpg" alt="" /> </p> </div> </div> </div> </div> <div class="weishow"> <ul> </ul> </div> </div> ï»?div class="footer"> <div class="footert"> <div class="footertw"> <div class="footertl"> <div class="fabout"> <dl> <dt>禅风ç½?/dt> <dd> <a href="/">网站首页</a> | <a href="/html/pluslist.phptid1.html">最新资è®?/a> | <a href="/html/pluslist.phptid2.html">佛学文化</a> | <a href="/html/pluslist.phptid7.html">禅意生活</a> </dd> <dd> <a href="/html/pluslist.phptid43.html">禅风专访</a> | <a href="/html/pluslist.phptid66.html">禅风H5</a> | <a href="/html/pluslist.phptid60.html">禅风直播</a> | <a href="/html/pluslist.phptid65.html">专题策划</a> </dd> </dl> </div> <div class="ftousu"> <dl> <dt>版权声明</dt> <dd>本站信息部分为网上搜集,如有侵犯您的版权,请及时联系我们,我们将尽快处理ã€?/dd> </dl> </div> <div class="flianxi"> <dl> <dt>联系我们</dt> <dd>客服微信:ichanfeng_com</dd> <dd>投稿邮箱ï¼?315830482@qq.com</dd> </dl> </div> </div> </div> </div> <div class="footerb"> <div class="footerbtxt"> <div class="footerbtxts">Copyright © 2017 禅风ç½?版权所æœ?/div> </div> </div> </div> <div id="moquu_wxin" class="moquu_wxin"><a href="javascript:void(0)">1<div class="moquu_wxinh"></div></a></div> <div id="moquu_wmaps"><a href="/aboutcontact.html" class='moquu_wmaps' target="_blank" >3</a></div> <a id="moquu_top" href="javascript:void(0)"></a> <script type="text/javascript" src="/tongji.js"></script></body> </html>