ï»?!DOCTYPE HTML> 喝茶是一种需要有仪式感的生活方式_禅风ç½?/title> <meta name="keywords" content="喝茶,æ˜?一ç§?需,要有,仪式,æ„?çš?生活方式," /> <meta name="description" content="在美的文化里从来不缺少元素,它们来源于生活里的仪式感和细微的观察,来源于一次又一次对美温柔的试探。欲达茶道通玄境,除却静字无妙法ã€? /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/images/httpswwwichanfengcomstylecssstylecss.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/images/httpswwwichanfengcomstylecssweinavcss.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/images/httpswwwichanfengcomstylecssrightcss.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/images/httpswwwichanfengcomstylecsslistcss.css" /> <script type="text/javascript" src="/yesads.js"></script></head> <body> <div class="warp"> <li id="n8"><a href="/html/pluslist.phptid65.html" rel="dropmenu28"><span>专题策划</span></a></li> <div class="clear"> </div> </ul> <div class="clear"> </div> </div> <div class="shortcut-wrap" id="shortcut-wrap" style="visibility: visible;"> <div class="app-down-wrap"> <div class="icon-app-nav text"> <a href="#"> 访问手机ç‰?</a> </div> <div class="down-box"> <div class="outer-wrap"> <div class="box" id="down-box"> <div class="img"> </div> </div> <div class="clear"> </div> </div> </div> </div> <div class="search-wrap"> <div class="box"> <form name="formsearch" action="http://zhannei.baidu.com/cse/search"> <input type="hidden" name="s" value="3856276162005336000"> <input type="hidden" name="entry" value="1"> <input type="text" name="q" class="bdcs-search-form-input" id="bdcs-search-form-input" placeholder="请输入关键词" autocomplete="off" style="float:left;height:24px;"> <input type="submit" id="search_bd" style="display: none;"> <div class="search-btn icon-large-search" onclick="document.getElementById('search_bd').click();" style="float:left;"></div> </form> </div> </div> <div id="topTime" style="margin-top: 18px; font-size: 12px; color: #dbdbdb;"> </div> <div class="clear"> </div> </div> <div class="clear"> </div> </div> </div> <span style="display:none"> </span> <div class="jiathis_style_32x32"> <a class="jiathis_button_qzone"></a> <a class="jiathis_button_tsina"></a> <a class="jiathis_button_tqq"></a> <a class="jiathis_button_weixin"></a> <a class="jiathis_button_renren"></a> <a href="http://www.jiathis.com/share" class="jiathis jiathis_txt jtico jtico_jiathis" target="_blank"></a> <a class="jiathis_counter_style"></a> </div> </div> <div class="hl_c_wcid">在美的文化里从来不缺少元素,它们来源于生活里的仪式感和细微的观察,来源于一次又一次对美温柔的试探。欲达茶道通玄境,除却静字无妙法ã€?/div> <div class="hl_body"> <p style="text-align: center;"><img src="/images/ueditorphpuploadimage201806111528701397936629.jpg" title="1528701397936629.jpg" alt="153030su62wp3gq6rir6zd.jpg"/></p><p> 喝茶是一种需要有仪式感的生活方式</p><p> 倘若失去了具有文化内涵的仪式æ„?/p><p> 便缺少了很多美感</p><p style="text-align: center;"> <img src="/images/ueditorphpuploadimage201806111528701415893425.jpg" title="1528701415893425.jpg" alt="142269554704262271.JPG"/></p><p> 冈仓天心所著的《茶之书》中有云ï¼?/p><p> “盖日常生活的庸碌平凡里,也存在着美好——对美感的仰慕,就是茶道茁壮的缘由ã€?/p><p> 在纯粹洁净中有着和谐融洽,以及主人与宾客礼尚往来的微妙交流,还有依循社会规范行止进退,而油然出的浪漫主义情怀,这些都是茶道的无言教诲ã€?/p><p> 本质上,茶道是一种对残缺的崇拜,是在我们都明白不可能完美的生命中,为了成就某种可能的完美,所进行的温柔试探。â€?/p><p style="text-align: center;"> <img src="/images/ueditorphpuploadimage201806111528701430138975.jpg" title="1528701430138975.jpg" alt="mp22297496_1436604690983_2.jpg"/></p><p> 在冷漠僵硬的世俗中,一种温柔的试探,对于生命的延展,对于美的感受ã€?/p><p> 泡茶时以茶为基点,然后感受到水,然后感受到山川河流,是美的连锁反应ã€?/p><p> 刚开始你会享受此刻泡的茶,然后是茶席,然后是茶器,然后再到茶空间ã€?/p><p> 你会侧耳倾听,你的直觉会让你感受、沉浸到这个气氛中,然后其它的东西也顺其自然的察觉ã€?/p><p> 这是一个不知不觉的过程,一个审美的沉淀,一个对审美的积累ã€?/p><p> 现在的文盲越来越少,美盲却越来越多,而美盲却在错失生活ã€?/p><p style="text-align: center;"> <img src="/images/ueditorphpuploadimage201806111528701439111151.jpg" title="1528701439111151.jpg" alt="4001166793958904827.jpg"/></p><p> 鲁西西在《失而复得》说“我最爱吃青春,爱情,和诗歌。我就是靠吃这些东西长大的。â€?/p><p> 也是这个意思,诗、电影、歌、茶,都是因美而生ã€?/p><p> 向美而生是人的本性,自古以来都是如此ã€?/p><p> 唐时的繁华、宋代的清丽、明朝的张扬,都是美的见证ã€?/p><p style="text-align: center;"> <img src="/images/ueditorphpuploadimage201806111528701454197774.jpg" title="1528701454197774.jpg" alt="mp22297496_1436604690983_2.jpg"/></p><p> 当然承认生活的不完美是需要勇气的ã€?/p><p> 然后在残缺美中感爱生活,追寻美好ã€?/p><p> 有人不愿承认生活的残缺,有人因为残缺悲痛欲绝ã€?/p><p> 而残缺和不完美,是真实的,具有质感的触碰ã€?/p><p> 你感受到它们的时候,是你的灵魂触碰到粗糙的墙壁ã€?/p><p> 不要试图去填补它们,去观察它们的图案和规律,然后像一个艺术家一样去临摹、去添置成自己的画作ã€?/p><p> 不愿承认的人,始终在伪装,伪装得岁月静好ã€?/p><p style="text-align: center;"> <img src="/images/ueditorphpuploadimage201806111528701465656234.jpg" title="1528701465656234.jpg" alt="10063875_956545.jpg"/></p><p> 真实是什么,真实就是不完美,真实就是残缺ã€?/p><p> 因为不愿承认不完美,因为害怕害怕残缺。生活绝对不是岁月静好,只会是苦中作乐。去承认它,正视它,不是件容易的事ã€?/p><p style="text-align: center;"> <img src="/images/ueditorphpuploadimage201806111528701480984567.jpg" title="1528701480984567.jpg" alt="1f6b44f7e2a34ec6a8a501d2c0df1f5b_th.jpg"/></p><p> 而美的产生,正是因为这些残缺ã€?/p><p> 顾城说:“黑夜给了我黑色的眼睛,我却用它寻找光明”ã€?/p><p> 而生活给了我们残缺,我们却从中寻找到美好。在一次又一次对美的温柔试探,我们感受生活ã€?/p><p> 美的感受是靠知觉和认知一同构建的ã€?/p><p> 就像一泡茶,从刚冲水,你就可以感觉到ã€?/p><p> 你的鼻子可以闻到茶香,你的眼睛可以看到茶汤的颜色变化,你的舌头可以感受到茶的甘涩,口齿生津,而你的身体其它部分也会自然而然感受到美好,然后深深记住这样感觉ã€?/p><p> 美的记忆是依靠身体来记录的,自然而然ã€?/p><p style="text-align: center;"> <img src="/images/ueditorphpuploadimage201806111528701490597711.jpg" title="1528701490597711.jpg" alt="313c674db387a3968ad0913f7f35b373.jpg"/></p><p> 喝茶是一种休闲惬意的生活方式,也是一种需要有仪式感的文化活动ã€?/p><p> 倘若失去了具有文化内涵的仪式感,便缺少了很多美感ã€?/p><p> 在美的文化里从来不缺少元素,它们来源于生活里的仪式感和细微的观察,来源于一次又一次对美温柔的试探ã€?/p><p> 欲达茶道通玄境,除却静字无妙法ã€?/p><p> 泡茶,是一种对美温柔的试探ã€?/p> </div> <div class="hl_c_ad"> </div> <div class="hl_c_tag"> <div class="hl_c_tagl"> <ul> </ul> </div> <div class="hl_c_share"> <ul> ï»?!-- JiaThis Button BEGIN --> <div class="jiathis_style_32x32"> <a class="jiathis_button_qzone"></a> <a class="jiathis_button_tsina"></a> <a class="jiathis_button_tqq"></a> <a class="jiathis_button_weixin"></a> <a class="jiathis_button_renren"></a> <a href="http://www.jiathis.com/share" class="jiathis jiathis_txt jtico jtico_jiathis" target="_blank"></a> <a class="jiathis_counter_style"></a> </div> </ul> </div> </div> <div class="hl_c_ydys"> <div class="hl_c_ydystitle"> <div class="hl_c_ydystitletxt">阅读延展</div> <hr> </div> <div class="hl_c_ydysbody"> <ul> <li class="mr20"> <dl> <dt><a href="/html/newschanyishenghuo201806208327.html"><img src="/images/uploads1806205-1P620113921117.jpg" width="240" border="0"></a></dt> <dd><a href="/html/newschanyishenghuo201806208327.html">插花 自然美的人文化体çŽ?/a></dd> </dl> </li> <li class="mr20"> <dl> <dt><a href="/html/newschanyishenghuo201806118274.html"><img src="/images/uploads1806115-1P611151600336.jpg" width="240" border="0"></a></dt> <dd><a href="/html/newschanyishenghuo201806118274.html">喝茶是一种需要有仪式感的生活æ–?/a></dd> </dl> </li> <li> <dl> <dt><a href="/html/newschanyishenghuo201806068244.html"><img src="/images/uploads1806065-1P60611232a01.jpg" width="240" border="0"></a></dt> <dd><a href="/html/newschanyishenghuo201806068244.html">一花一è?一盏一åœ?沉浸于静安æ€?/a></dd> </dl> </li> </ul> </div> <div class="hl_c_wypl"> <div class="com-title"><span id="cm"><a name="pinglun"></a></span></div> ï»?!-- UY BEGIN --> <div id="uyan_frame"></div> </div> </div> </div> </div> <div class="listr"> <div class="ad"></div> <div class="read read2"> <div class="rigth-title drkb-title">栏目头条</div> <hr class="hengxian"> <div class="htitle"></div> <div class="readbox"> <div class="readimg"> <a href="/html/newschanyishenghuo201806208327.html" target="_blank" title="插花 自然美的人文化体çŽ?> <img src="/images/uploads1806205-1P620113921117.jpg" alt="插花 自然美的人文化体çŽ? width="90" height="59"/> </a> </div> <p><a href="/html/newschanyishenghuo201806208327.html" target="_blank" title="插花 自然美的人文化体çŽ?>插花 自然美的人文化体çŽ?/a></p> <div class="floatfix"></div> </div> <div class="readbox"> <div class="readimg"> <a href="/html/newschanyishenghuo201806118274.html" target="_blank" title="喝茶是一种需要有仪式感的生活方式"> <img src="/images/uploads1806115-1P611151600336.jpg" alt="喝茶是一种需要有仪式感的生活方式" width="90" height="59"/> </a> </div> <p><a href="/html/newschanyishenghuo201806118274.html" target="_blank" title="喝茶是一种需要有仪式感的生活方式">喝茶是一种需要有仪式感的生活方式</a></p> <div class="floatfix"></div> </div> <div class="readbox"> <div class="readimg"> <a href="/html/newschanyishenghuo201806068244.html" target="_blank" title="一花一è?一盏一åœ?沉浸于静安思忖的禅意之ä¸?> <img src="/images/uploads1806065-1P60611232a01.jpg" alt="一花一è?一盏一åœ?沉浸于静安思忖的禅意之ä¸? width="90" height="59"/> </a> </div> <p><a href="/html/newschanyishenghuo201806068244.html" target="_blank" title="一花一è?一盏一åœ?沉浸于静安思忖的禅意之ä¸?>一花一è?一盏一åœ?沉浸于静安思忖的禅意之ä¸?/a></p> <div class="floatfix"></div> </div> <div class="readbox"> <div class="readimg"> <a href="/html/newschanyishenghuo201805298215.html" target="_blank" title="茶道,就是倒茶这么简å?> <img src="/images/uploads1805295-1P5291A319136.jpg" alt="茶道,就是倒茶这么简å? width="90" height="59"/> </a> </div> <p><a href="/html/newschanyishenghuo201805298215.html" target="_blank" title="茶道,就是倒茶这么简å?>茶道,就是倒茶这么简å?/a></p> <div class="floatfix"></div> </div> <div class="readbox"> <div class="readimg"> <a href="/html/newschanyishenghuo201805048148.html" target="_blank" title="一缕轻烟拒浮尘 宋人焚香六场æ™?> <img src="/images/uploads1805045-1P5041I241435.jpg" alt="一缕轻烟拒浮尘 宋人焚香六场æ™? width="90" height="59"/> </a> </div> <p><a href="/html/newschanyishenghuo201805048148.html" target="_blank" title="一缕轻烟拒浮尘 宋人焚香六场æ™?>一缕轻烟拒浮尘 宋人焚香六场æ™?/a></p> <div class="floatfix"></div> </div> </div> <div class="floatfix" style="margin-top:18px;"></div> <div class="ad"></div> <div class="floatfix"></div> <div class="hotlist"> <div class="rigth-title rwtj-title">热门推荐</div> <hr class="hengxian"> <div class="htitle"></div> <ul> <li><a href="/html/newschanyishenghuo201806208327.html">插花 自然美的人文化体çŽ?..</a></li> <li><a href="/html/newschanyishenghuo201806118274.html">喝茶是一种需要有仪式感的生活æ–?..</a></li> <li><a href="/html/newschanyishenghuo201806068244.html">一花一è?一盏一åœ?沉浸于静安æ€?..</a></li> <li><a href="/html/newschanyishenghuo201805298215.html">茶道,就是倒茶这么简å?..</a></li> <li><a href="/html/newschanyishenghuo201805048148.html">一缕轻烟拒浮尘 宋人焚香六场æ™?..</a></li> <li><a href="/html/newschanyishenghuo201804268110.html">听香 一种慢生活的态度...</a></li> </ul> </div> <div class="floatfix" style="margin-top:18px;"></div> <div class="ad"></div> <div class="follow"> <div class="rigth-title gzwm-title">关注我们</div> <hr class="hengxian"> <div class="htitle"></div> <div class="followcon followcon2"> <span>关注微信公众号,了解最新精彩内å®?/span> <p class="" style="text-align: center;"> <img src="/images/styleimagesqr1.jpg" alt="" style="width:60%;" /> </p> </div> </div> </div> </div> <div class="weishow"> <ul> </ul> </div> </div> ï»?div class="footer"> <div class="footert"> <div class="footertw"> <div class="footertl"> <div class="fabout"> <dl> <dt>禅风ç½?/dt> <dd> <a href="/">网站首页</a> | <a href="/html/pluslist.phptid1.html">最新资è®?/a> | <a href="/html/pluslist.phptid2.html">佛学文化</a> | <a href="/html/pluslist.phptid7.html">禅意生活</a> </dd> <dd> <a href="/html/pluslist.phptid43.html">禅风专访</a> | <a href="/html/pluslist.phptid66.html">禅风H5</a> | <a href="/html/pluslist.phptid60.html">禅风直播</a> | <a href="/html/pluslist.phptid65.html">专题策划</a> </dd> </dl> </div> <div class="ftousu"> <dl> <dt>版权声明</dt> <dd>本站信息部分为网上搜集,如有侵犯您的版权,请及时联系我们,我们将尽快处理ã€?/dd> </dl> </div> <div class="flianxi"> <dl> <dt>联系我们</dt> <dd>客服微信:ichanfeng_com</dd> <dd>投稿邮箱ï¼?315830482@qq.com</dd> </dl> </div> </div> </div> </div> <div class="footerb"> <div class="footerbtxt"> <div class="footerbtxts">Copyright © 2018 广州市禅风文化传媒有限公å?版权所æœ? 粤ICPå¤?4009825å?/div> </div> </div> </div> <div id="moquu_wxin" class="moquu_wxin"><a href="javascript:void(0)">1<div class="moquu_wxinh"></div></a></div> <a id="moquu_top" href="javascript:void(0)"></a> <script type="text/javascript" src="/tongji.js"></script></body> </html>